answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Aisha

Aisha var en av Muhammeds många fruar, men i högsta grad unik. Han gifte sig med henne när hon var 6 år gammal, utnyttjade henne sexuellt och hade samlag med henne när hon var 9 år gammal. Här följer bevis för detta från autentisk islamistisk litteratur:

1. SAHIH BUKHARI

Volym 5, Bok 58, Nummer 234
Berättad av Aisha: Profeten förlovade sig med mig när jag var en flicka på sex (år). Vi åkte till Medina och bodde hemma hos Bani-al-Harith bin Khazraj. Sedan blev jag sjuk och mitt hår föll av. Därefter växte mitt hår (igen) och min mor, Um Ruman, kom till mig medan jag lekte i en gunga med några av mina tjejkompisar. Hon kallade på mig och jag gick till henne, utan att veta vad hon ville av mig. Hon tog mig i handen och fick mig att stå vid dörren av huset. Jag var andfådd då, och när min andning blev bättre, tog hon lite vatten och gnuggade mitt ansikte och huvud med det. Hon tog in mig i huset. I huset såg jag några Ansari kvinnor som sa, "(Vi önskar dig) bästa behag och Allahs välsignelse och lycka till." Sedan anförtrodde hon mig till dem och dem förberedde mig (för äktenskapet). Oväntat kom Allahs apostel till mig på förmiddagen och min mor överlämnade mig till honom, och på den tiden var jag en flicka på nio år. [vår översättning]

Volym 8, Bok 73, Nummer 151
Berättad av Aisha: Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina tjejkompisar brukade också leka med mig. När Allahs apostel brukade trädda in i (min bostads plats) brukade de gömma sig själva, men profeten brukade kalla på de att gå och leka med mig… [vår översättning]

Volym 5, Bok 58, Nummer 236
Berättad av Hisham far: Khadija dog tre år före Profeten flyttade till Medina. Han stannade där i två år eller så och sedan gifte han sig med Aisha när hon var en flicka på sex år, och han konsumerade äktenskapet när hon var nio år gammal. [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 64
Berättad av Aisha: att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och han fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal, och sedan förblev hon med honom i nio år (dvs. fram till hans död). [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 65
Berättad av Aisha: att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och han fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal. Hisham sa: "Jag har blivit informerad om att Aisha förblev med Profeten i nio år (dvs. till hans död)." [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 88
Berättad av 'Ursa: Profeten skrev (äktenskapsförord) med Aisha när hon var sex år gammal och fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal och hon var kvar hos honom i nio år (dvs. till hans död). [vår översättning]

Notera även att Mohamed använder henne som sexobjekt:

Volym 1, Bok 6, Nummer 298
Berättad av Aisha: Profeten och jag brukade ta ett bad från en och samma behållare medan vi var Junub (tillstånd efter samlag). Under menstruation brukade han beordra mig att sätta på en Izar (klänning som bärs under midjan) och brukade smeka mig. Även i Itikaf, han använde för att föra sitt huvud nära mig och jag skulle tvätta det när jag brukade vara i mina perioder (menstrution). [vår översättning]

Notera följande hadith som indikerar på att Abu Bakr (Aishas pappa) inte vill att Mohammed skulle gifta sig med hans lilla dotter:

Volym 7, Bok 62, Nummer 18
Berättad av 'Ursa: Profeten frågade Abu Bakr om Aishas hand i äktenskap. Abu Bakr sade: "Men jag är din bror." Profeten sa: "Du är min bror i Allahs religion och hans bok, men hon (Aisha) är laglig för mig i giftermål." [vår översättning]

2. SAHIH MUSLIM

Bok 8, Nummer 3309
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sex år gammal, och jag togs in i hans hus vid nio års ålder. Hon sa ytterligare: Vi åkte till Medina och jag hade en feber attack i en månad, och mitt hår hade kommit ner till mina öronsnibbar. Umm Ruman (min mamma) kom till mig och jag var vid den tiden på en gunga tillsammans med mina lekkamrater. Hon kallade på mig högt och jag gick till henne och jag visste inte vad hon ville av mig. Hon tog tag i min hand och tog mig till dörren, och jag sa: Ha, ha (som om jag gäspade), tills hetsen i mitt hjärta var över. Hon tog mig till ett hus, där hade kvinnorna från Ansar samlats. De välsignade mig och önskade mig lycka till och sa: Må du ta del av det goda. Hon (min mor) anförtrodde mig till dem. De tvättade mitt huvud och förskönade mig och ingenting skrämde mig. Allahs budbärare (må frid vara över honom) kom på morgonen, och jag anförtroddes honom. [vår översättning]

Bok 8, Nummer 3310
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sex år gammal, och jag tog in i hans hus när jag var nio år gammal. [vår översättning]

Bok 8, Nummer 3311
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med henne när hon var sju år gammal, och hon togs till hans hus som en brud när hon var nio, och hennes dockor var med henne, och när han (den Helige Profeten) dog ar hon arton år gammal. [vår översättning]

3. SUNAN AN-NISA’I

3257. Det har berättats från Aisha att Allahs budbärare gifte sig med henne när hon var sex år gammal, och fullbordat äktenskapet när hon var nio.

3258. Det har berättats att Aisha sa: "Allahs budbärare gifta sig med mig när jag var sju år gammal, och han fullbordat äktenskapet med mig när jag var nio."

3259. Det har berättats att 'Ubaidah sa: "Aisha sa: 'Allahs budbärare gifte sig med mig när jag var nio och jag levde med honom i nio år.'"

3260. Det har berättats från Aisha att Allahs budbärare gifte sig med henne när hon var nio och han dog när hon var arton år gammal. [vår översättning] (Sunan An-Nisa’i, vol.4, The Book of Marriage, sid.118-119)

Notera följande kommentar, till den sistnämnda traditionen, som kritiserar de så kallade lärda muslimer som förnekar dessa ahadith om Aishas unga ålder:

Några individer, som skenbart hävdar att de är undersökare, förnekar de ovannämnda skildringarna om Aishas ålder. Dessa skildringar är, dock, autentiska. Det är ett uttalande av Aisha själv, som hennes olika elever har fört vidare från henne. Ett stort antal av hennes elever kan inte göra samma misstag. [vår översättning] (Sunan An-Nisa’i, vol.4, The Book of Marriage, sid.119)

Se även:

3380. Det har berättats att Aisha sa: "Allahs budbärare gifte sig med mig när jag var sex, och fullbordat äktenskap med mig när jag var nio, och jag brukade leka med dockor."

3381. Det har berättats att Aisha sa: "Allahs budbärare gifte sig med mig när jag var sex, och fullbordat äktenskap med mig när jag var nio." [vår översättning] (Sunan An-Nisa’i, vol.4, The Book of Marriage, sid.181-182)

4. SUNAN ABU DAWUD

Bok 1, Nummer 270
Berättade av Aisha, de troendes moder: Umarah ibn Ghurab sa att hans faster berättade för honom att hon frågade Aisha: Vad händer om en av oss menstruerar och hon och hennes man bara har en säng? Hon svarade: Jag ska berätta för er vad Allahs apostel (frid_vare_med_honom) har gjort. En natt besökte han (mig) medan jag menstruerade. Han gick till platsen för sin bön, det vill säga, till platsen för bön reserverad (för detta ändamål) i huset. Han återvände inte förrän jag sov tungt, och han kände smärta från kylan. Och han sa: Kom nära mig. Jag sa: Jag menstruerar. Han sa: Blotta dina lår. Jag blottade därför båda mina lår. Sedan la han kinden och bröstet på mina lår och jag lutade mig på honom tills han blev varm och sov. [vår översättning]

Bok 5, Nummer 2116
Aisha sa: Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sju år gammal. Berättaren Sulaiman sa: Eller sex år. Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal. [vår översättning]

Bok 13, Nummer 2380
Berättad av Aisha, de troendes moder: Profeten (frid_vare_över_honom) brukade kyssa och suga hennes tunga när han fastade. [vår översättning]

Bok 41, Nummer 4915
Berättad av Aisha, de troendes moder: Allahs apostel (frid_vare_över_honom) gifte sig med mig när jag var sju eller sex. När vi kom till Medina, kom en del kvinnor. Enligt Bishr version: Umm Ruman kom till mig när jag var på gunga. De tog mig, gjorde mig beredd och dekorerade mig. Jag gavs sedan till Allahs apostel (frid_vare_över_honom), och han tog mig till sitt hus när jag var nio. Hon förde mig till dörren, och jag brast ut i skratt. [vår översättning]

5. SUNAN IBN-I-MAJAH

1876. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporteras ha sagt: Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) avtalade äktenskapet med mig medan jag (ännu) var en sex år gammal flicka. Sedan kom till Medina och bodde hos Banu Harith b. Khazraj. Jag föll offer för feber; mitt hår (i huvud föll av och blev utspridda). Sedan växte de ut och hängde ner till mina öronsnibbar. Min mor Umm Ruman kom till mig medan jag var (lekte) i en svänggunga tillsammans med mina lekkamrater. Hon (mamman) kallade på mig högt. Jag gick till henne och jag visste inte vad hon ville. Hon tog tag i min hand och stoppade mig vid dörren till ett hus och jag kände intensitet tills hetsen i mitt var över. Sedan hon tog lite vatten och sköljde det över mitt ansikte och huvud. Hon tog in mig i huset där några kvinnor av Ansar var närvarande. De sade: "Du har kommit in med välsignelser och lycka. "Hon (mamman) anförtrodde mig sedan till dem. Så de förskönade mig och ingenting utom Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) gjorde mig rädd, (han kom) på morgonen och de (kvinnorna) anförtrodde mig till honom. Den dagen var jag en nio år gammal flicka.

1877. Abdullah (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt, "Den Helige Profeten (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) gifte sig med Aisha när hon var sju år gammal flicka och tog henne till sitt hus som en brud när hon var nio år gammal och hade samlag med henne (och levde med henne) fram till (sin död) när hon var arton år gammal." [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, sid.133-134)

6. IBN HISHAM

Han gifte sig med Aisha i Mecka när hon var ett barn på sju och bodde med henne i Medina när hon var nio eller tio. Hon var den enda oskuld han gifte sig med. Hennes far, Abu Bakr, gifte bort henne till honom och aposteln gav henne fyrahundra dirhams. [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.792)

I samma verk läser vi att Mohammed var attraherad av krypande barn:

Suhayli, ii.79: Enligt Yunus I.I. skildring berättas att aposteln såg henne (Ummu'l-Fadl) när hon var ett barn krypande framför honom och (han) sa: "Om hon växer upp och jag är fortfarande i livet kommer att gifta mig med henne." Men han dog innan hon växte upp och Sufyan b. al-Aswad b. 'Abdu'l-Asad al-Makhzumi gifte sig med henne och hon gav honom (födde) Rizq och Lubab… [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.311)

7. AL-TABARI

Enligt Abd al-Hamid b. Bayan al-Sukkari - Muhammad b. Yazid - Ismail (det vill säga Ibn Abi Khalid) - Abd al-Rahman b. Abi al-Dahhak - en man från Quraysh - Abd al-Rahman b. Muhammad: Abd Allah b. Safwan tillsammans med en annan person kom till Aisha och Aisha sa (till den senare), "O så-och-så, har du hört vad Hafsa har sagt?" Han sa, "Ja, O de troendes moder." Abd Allah b. Safwan frågade henne:" Vad är det? "Hon svarade: "Det finns nio särskilda egenskaper i mig som inte finns hos någon annan kvinna, med undantag för vad Gud har gett Maryam bt. Imran. (Jag svär) vid Gud, jag säger inte detta för att upphöja mig över någon av mina kamrater." "Vilka är dessa (egenskaper)?", frågade han. Hon svarade: "Ängeln förde ner min likhet; Guds budbärare gifte sig med mig när jag var sju, mitt äktenskap fullbordades när jag var nio, han gifte sig med mig när jag var oskuld, ingen annan man har delat mig med honom; inspiration kom till honom när han och jag var i en enda filt; jag var en av de käraste människor till honom, en vers i Koranen uppenbarades om mig när samhället nästan förstördes; jag såg Gabriel fastän ingen av hans andra hustru såg honom (Gabriel); och han togs (dvs. dog) i sitt hus när ingen var med honom utom ängeln och jag själv." [vår översättning] (Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol.7, sid.6-7)

Aisha berättar: Vi kom till Medina och Abu Bakr bosatte sig i al-Sunh bland Banu al-Harith b. al-Khazraj. Guds budbärare kom till vårt hus och män och kvinnor från Ansar samlades runt honom. Min mor kom till mig medan jag gungade mellan två grenar och tog ner mig. Jumaymah, min sköterska, tog över mig och torkade mitt ansikte med lite vatten och började leda mig. När jag var vid dörren, stannade hon upp så att jag kunde fånga min anda. Jag fördes sedan [in] medan Gud budbärare satt på en säng i vårt hus. [Mamma] fick mig att sitta i hans knä och sa, "Dessa är dina släktingar. Må Gud välsigna dig med dem och välsigna dem med dig!" Männen och kvinnorna reste sig upp och gick iväg. Guds budbärare fullbordade äktenskapet med mig i sitt hus när jag var nio år gammal. Varken en kamel eller ett får slaktades för mig. Endast Sa'd b. 'Ubaidah skickade en skål med mat som han brukade skicka till Guds budbärare. [vår översättning] (Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol.9, sid.131)

8. IBN KATHIR

Al-Bukhari berättade, från 'Ubayd b. Isma'il, från Abu Usama, från Hisham b. 'Urwa, från sin far, som sa, "Khadija dog tre år före Profetens (SAAS) migration. Han lätt ett par år eller så att passera efter detta, och sedan avtalade han äktenskapet med Aisha när hon var sex, därefter fullbordade han äktenskapet med henne när hon var nio år gammal."

Vad 'Urwah anger här är mursal, ofullständig, som vi nämnde ovan, men till sitt innehåll måste det bedömas som muttasil, utan avbrott.

Hans uttalande, "Han avtalade äktenskapet med Aisha när hon var sex, därefter fullbordade han äktenskapet med henne när hon var nio", är inte ifrågasatts av någon, och är väl etablerat i de autentiska samlingarna av traditioner och även annanstans. [vår översättning] (Ibn Kathir, The Life of the Prophet Muhammad (Al-Sira al-Nabawiyya), vol.2, sid.93)

9. SAIF-UR-RAHMAN AL-MUBARAKPURI (DÖD 2006)

En modern muslimsk historieskrivare skriver följande om Aisha:

3. 'Aishah bint Abu Bakr: Han gifte sig med henne i det elfte året av Profetskapeten, ett år efter giftermålet till Sawdah, och två år och fem månader före migrationen. Hon var sex år gammal när han gifte sig med henne. Men, han fullbordade inte äktenskapet med henne tills Shawwal sju månader efter migrationen, och detta var i Medina. Hon var nio då. Hon var den enda oskulda som han gifte sig, och den mest älskade skapelsen till honom. Som kvinna var hon den mest lärda kvinnan i rättvetenskap. [vår översättning]

Mohammed gifte sig alltså med Aisha när hon var 6-7 år gammal. Han hade samlag med henne när hon var 9 år gammal. Mellan åren 6-9 utnyttjade han henne sexuellt genom att tafsa på henne, kyssa hennes och suga på hennes tunga.

Enligt islamistisk litteratur föddes Mohammed 570 e.Kr. och dog 632 e.Kr. Detta innebär att han blev 62 år gammal. Aisha var 18 år gammal när Mohammed dog:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 64
Berättad av Aisha: att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och han fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal, och sedan förblev hon med honom i nio år (dvs. fram till hans död). [vår översättning]

Detta betyder med andra ord att Mohammed var omkring 54 år när Aisha var 9 år gammal.

Följande ahadith säger att Mohammed var förtjust i yngre flickor för att han kunde leka med dem och smeka dem:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 16
Berättad av Jabir bin Abdullah: När vi återvände från en Ghazwa (Heligt Krig) med Profeten, började jag att rida snabbt, för att jag var på en lat kamel. En riddare kom bakom mig och slog till min kamel med en stav som han hade med sig, och sedan började min kamel att springa så snabbt som den bästa kamelen. Se! Riddaren var Profeten själv. Han sa, "Vad gör att du har så bråttom?" Jag svarade, "Jag är nygift."

Han sa, "Har du gift dig med en jungfru eller en husmor?" Jag svarade, "En husmor." Han sa, "Varför gifte du inte dig med en ung flicka så att du kan leka med henne och hon med dig?" När vi precis skulle trädda in (i Medina), sa Profeten, "Vänta så att du kan trädda in (i Medina) på natten så att damen med okammat hår kan kamma hennes och de (kvinnor) vars makar varit borta måste raka deras könshår." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 17
Berättad av Jabir bin 'Abdullah: När jag gifte, Allahs apostel sa till mig: "Vilken typ av kvinna har du gift dig med?" Jag svarade: "Jag har gift sig med en husmor." Han sa, "Varför, har du inte tycke för små flickor och för att smeka de?" Jabir sa också: Allahs apostel sa, "Varför gifte du inte dig med en ung flicka, så att du kan leka med henne och hon med dig?" [vår översättning]

Vad som gör det hela ironiskt är att Muhammed hävdar att hans gud beordrade honom att gifta sig med barnet Aisha:

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 87, Nummer 139
Berättad av Aisha: Allahs apostel sa (till mig), "Du har visats till mig två gånger i (min) dröm. Se, en man bar dig i en bit siden klädsel och sa till mig: "Hon är din fru, så klä av (och se på) henne", och se, det var du. Sedan sa jag (till mig själv), "Om det är från Allah, så måste det ske." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 87, Nummer 140
Berättad av Aisha: Allahs apostel sa till mig: "Du har visat till mig två gånger (i min dröm) innan jag gifte mig med dig. Jag såg en ängel bär dig i en bit siden klädsel, och jag sa till honom: "Klä av (henne)", och se, det var du. Jag sa (till mig själv), "Om det är från Allah, så måste det ske."… [vår översättning]

Vi kan vidare läsa att Koranen och Muhammed inte tillät sina fruar att vistas offentligt, utom vid viktiga angelägenheter:

33:32-33
Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör. Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. Gud vill befria er, ni som står Profeten närmast, från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Exegeten Ibn Kathir skriver följande:

Föreskriver vissa regler så att mödrar till de troende kan vara ett exempel, och förbud mot Tabarruj

Dessa är de goda regler som Allah ålägger Profetens fruar så att de kan vara ett föredöme för kvinnor i denna nation som följer. Allah talar till Profetens fruar och säger att de ska frukta Allah den som har befallt dem, och att ingen annan kvinna är som de eller kan vara jämlik de i förtjänst och status ...

(Och stanna i ert hem) betyder, stanna i ert hus och KOM ENDAST UT om det uppfyller ett ändamål. Ett av de ändamål som anges i lagen är bön i moské, så länge villkoren är uppfyllda, såsom Allahs budbärare sa:

(Hindra inte Allahs kvinnliga tjänare från Allahs moské, men låt de gå dit utan att bära parfym.) Enligt en annan rapport:

(fastän deras hus är bättre för dem.)… [vår översättning]

Mohammed tillät inte heller att någon skulle gifta sig med hans fruar efter hans död:

33:53
TROENDE! Gå inte in i Profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och [gå då inte in] förrän vid utsatt tid. Men om ni har inbjudits, stig in [när tiden är inne]. Och ta avsked när måltiden är över och dröj er inte kvar för att samtala i förtrolighet. Det besvärar Profeten, som av finkänslighet [drar sig för att be er gå]. Men Gud drar sig inte för [att säga] sanningen. När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet. Och företa er ingenting som kunde förarga eller såra Profeten. Och ta inte under några omständigheter [någon av] hans änkor till hustru efter hans död! Inför Gud skulle detta vara en oerhörd handling. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Exegeten Ibn Kathir skriver följande:

Förbud mot att irritera Budbärare och Sägelsen att Hans Hustrur är otillåtna för muslimerna

… (Och det inte är (rätt) att ni ska irritera Allahs budbärare) "Detta uppenbarades gällande en man som ville gifta sig med en av Profetens fruar efter hans död. En man sa till Sufyan, "Var det Aisha." Han sa, "Det är vad de sa.'' 'Det har också sagt av Muqatil bin Hayyan och 'Abdul-Rahman bin Zayd bin Aslam. Han har också rapporterat med hans kedja av berättare från As-Suddi att den som ville göra (gifta sig med Aisha) var Talhah bin 'Ubaydullah, må Allah vara nöjd med honom, tills denna Ayah avslöjades och förbjuder det. Därav är de lärda eniga om att det var förbjudet för någon att gifta sig med någon av de kvinnor som var gifta med Allahs budbärare efter hans död, eftersom de är hans fruar i denna världen och i nästa, och de är mödrar till de troende, som sagts tidigare. Allah betraktar detta som en mycket allvarlig sak, och har utfärdat sägelser för att varna mot det… [vår översättning]

Ibn Abbas som var Muhammeds kusin säger:

… (inte heller att ni någon gång får gifta er med hans fruar efter honom) efter hans död. Denna vers uppenbarades om Talhah Ibn 'Ubaydullah som hade tänkt gifta sig Aisha efter Profetens (fvöh) död. (O! Det) din öppna deklaration och avsikt att gifta sig med Profetens fruar efter hans död (i Allahs syn skulle vara avskyvärt) det är en enorm synd som förtjänar sträng bestraffning. [vår översättning] Länk

Slutligen kan vi läsa att Aisha dog när hon var 66 år gammal:

Enligt Muhammad b. Umar [al-Waqidi]: Aisha dog tisdag natt, den 17:e av Ramadan 58/13 juli, 678, och begraven samma natt efter den nattliga bönen. [vår översättning] Hon var då sextiosex år gammal. (Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol.39, sid.173)

Detta innebär att Aisha var tvungen att leva som änka och inlåst i sitt hus i 47 år!

------------------------------------------------------------------------------------------------

TILLÄGG

Somliga muslimer hävdar att Aisha var fysiskt och psykiskt mogen för giftermål och samlag när hon var 9 år gammal. I följande del kommer vi att påvisa motsatsen. Aisha var psykiskt och fysiskt omogen när Mohammed gifte sig och hade samlag med henne.

Notera igen följande hadith som säger att Muhammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år gammal och hon flyttade in i hans hus när hon var 9 år gammal:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3310
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sex år gammal, och jag tog in i hans hus när jag var nio år gammal. [vår översättning]

Det var först när Aisha var 9 år gammal som Muhammed hade samlag med henne:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 64
Berättad av Aisha: att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och han fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal, och sedan förblev hon med honom i nio år (dvs. fram till hans död). [vår översättning]

Frågan är om Aisha var psykiskt och fysiskt mogen vid 9 års ålder? Följande hadith säger att Aisha leker på slänggunga med sina kompisar när hon var 9 år gammal. Hennes mamma håller henne i handen och tvättar henne ren. Därefter leds Aisha in i ett hus där hon förbereds för att ges till Muhammed:

Sahih Bukhari
Volym 5, Bok 58, Nummer 234
Berättad av Aisha: Profeten förlovade sig med mig när jag var en flicka på sex (år). Vi åkte till Medina och bodde hemma hos Bani-al-Harith bin Khazraj. Sedan blev jag sjuk och mitt hår föll av. Därefter växte mitt hår (igen) och min mor, Um Ruman, kom till mig medan jag lekte i en gunga med några av mina tjejkompisar. Hon kallade på mig och jag gick till henne, utan att veta vad hon ville av mig. Hon tog mig i handen och fick mig att stå vid dörren av huset. Jag var andfådd då, och när min andning blev bättre, tog hon lite vatten och gnuggade mitt ansikte och huvud med det. Hon tog in mig i huset. I huset såg jag några Ansari kvinnor som sa, "(Vi önskar dig) bästa behag och Allahs välsignelse och lycka till." Sedan anförtrodde hon mig till dem och dem förberedde mig (för äktenskapet). Oväntat kom Allahs apostel till mig på förmiddagen och min mor överlämnade mig till honom, och på den tiden var jag en flicka på nio år. [vår översättning]

Följande hadith säger även att Aisha har med sig dockor när hon flyttar in i Mohammed hus:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3311
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med henne när hon var sju år gammal, och hon togs till hans hus som en brud när hon var nio, och hennes dockor var med henne, och när han (den Helige Profeten) dog ar hon arton år gammal. [vår översättning]

Enligt följande ahadith leker Aisha tillsammans med sina kompisar med dockor hemma hos Muhammed:

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 73, Nummer 151
Berättad av Aisha: Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina tjejkompisar brukade också leka med mig. När Allahs apostel brukade trädda in i (min bostads plats) brukade de gömma sig själva, men profeten brukade kalla på de att gå och leka med mig… [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 31, Nummer 5981
Aisha rapporterade att hon brukade leka med dockor i Allahs budbärares (må frid vara över honom) närvaro och när hennes lekkamrater kom till henne gick de iväg (från huset) för att de skämdes för Allahs budbärare (må frid vara över honom), varpå Allahs budbärare (må frid vara över honom) sände de till henne. [vår översättning]

Detta påvisar att Aisha inte var psykiskt mogen för ett giftermål och samlag. Hon var fortfarande ett barn som gungade, lekte med dockor och togs hand om av vuxna människor.

Den muslimske hadith experten Ibn Hajar (död 1448 e.Kr.) är mest känd för sin utläggning av Imam al-Bukharis hadith samling. Ibn Hajars verk heter Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari och kommer i 18 volymer. I sin utläggning av följande hadith förklarar Ibn Hajar lekandet med dockor är ett tecken på att en flicka inte fått sin första mens:

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 73, Nummer 151
Berättad av Aisha: Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina tjejkompisar brukade också leka med mig. När Allahs apostel brukade trädda in i (min bostads plats) brukade de gömma sig själva, men profeten brukade kalla på de att gå och leka med mig. (Lekandet med dockor och liknande bilder är förbjudet, men det var tillåtet för Aisha under den här tiden, för att hon var en liten flicka, som inte än nått åldern för puberteten.) (Fateh-al-Bari sida 143, Vol.13) [vår översättning]

Det var tillåtet för Aisha att leka med dockor, tillsammans med sina kompisar, hemma hos Muhammed för att hon inte hade fått sin första mens än. Detta demonstrerar att Aisha inte hade fått sin första mens när hon var 9 år gammal. Mohammed hade alltså samlag med Aisha fastän hon var en psykisk och fysisk omogen 9 åring.  

Se även följande hadith som visar att Aisha förmodligen fick sin första mens någon gång efter 13 års ålder:

Sunan Abu Dawud
Bok 41, Nummer 4914
Berättad av Aisha, de troendes mamma: När Allahs apostel (frid_vare_över_honom) anlände efter expeditionen till Tabuk eller Khaybar (berättaren är inte säker), vinden lyfte änden av en gardin som hängde framför hennes bevaringsrum, avslöjande några dockor som tillhörde henne. Han frågade: Vad är detta? Hon svarade: Mina dockor. Bland dem han såg en häst med vingar gjorda av trasor, och frågade: Vad är det jag ser på det? Hon svarade: En häst. Han frågade: Vad är det här som den har på? Hon svarade: Två vingar. Han frågade: En häst med två vingar? Hon svarade: Har du inte hört att Salomo hade hästar med vingar? Därefter skrattade Allahs apostel (frid_vare_över_honom) så hjärtligt att jag kunde se hans kindtänder. [vår översättning]

Mohammed kom tillbaka från expeditionen Khaybar (alt. Tabuk) och fann dockor hemma som tillhörde Aisha. Detta påvisar att Aisha fortfarande inte hade fått sin första mens. Expeditionen Khaybar ägde rum 628 e.Kr. när Mohammed var cirka 58 år och Aisha var 13 år gammal. Kriget i Tabuk ägde rum 630 e.Kr. när Mohammed var cirka 60 år och Aisha var 15 år gammal. Den som fört traditionen vidare säger att han är osäker om det var Khaybar eller Tabuk som Mohammed kom hem ifrån. Detta påvisar i varje fall att Aisha inte hade fått sin första mens när hon var 9 år gammal, utan någon gång efter 13 års ålder.

Notera vidare följande koraniska text:

4:5-6
Låt inte dem som [ännu] inte har förstånd få råda över egendom som Gud har anförtrott åt er för [deras] uppehälle, men använd den för att förse dem med vad de behöver av mat och kläder och ha [alltid] ett vänligt ord för dem. Och sätt de faderlösa [som ni har i er vård] på prov fram till dess de når giftasvuxen ålder, och om ni finner dem förståndiga, överlämna då deras egendom till dem; slösa inte bort den innan de vuxit upp. Den förmögne skall inte röra [sådan egendom], men den fattige får [i mån av behov] dra fördel av den med måtta. Och när ni överlämnar deras egendom till dem, gör detta i närvaro av vittnen; men Gud håller bäst räkning på allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Ovannämnda text handlar om att man inte ska ge den föräldralöse det som den ärvt eller dess ägodelar förrän barnet blivit moget och nått puberteten. De två exegeterna Jalal skriver följande i utläggning av vers 6:

Prova, testa, väl den föräldralöse, innan (denne) når mognad i respekt till [de skyldigheterna] i religion och [innan] de [juridiskt] kan sköta sina egna angelägenheter, tills de uppnått en ålder för äktenskap, det vill säga, tills de har blivit berättigade till det genom pubertet eller [juridisk] ålder, som enligt al-Shafi’i är sker vid femton år… [vår översättning] Länk

Enligt shafitiska rättskolan bör en flicka gifta sig först när hon nått puberteten, vilket vanligen sker omkring 15 års ålder. Men Muhammed hade samlag med Aisha som var en omogen 9 åring.

Team Sverige,
Kontakta oss