answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammeds första uppenbarelse

Islam lär att Muhammed var 40 år gammal när han fick sin första uppenbarelse av "ängeln Gabriel" i berget Hira, Mecka. Muhammed brukade bege sig till berget för att tillbe sin gud. En dag när han var i berget Hira sägs det att en "ängel" uppenbarade sig och läste upp Koranen för honom. Muhammed i sin tur förde uppläsningen vidare till sina lärjungar och sitt folk, vilket kom att bli grunden till Islam.

Följande hadith ger en redogörelse av Muhammeds första uppenbarelse:

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 87, Nummer 111
Berättad av 'Aisha: Inledningen av Allahs apostels gudomliga inspiration var i form av goda rättfärdiga (sanna) drömmar. Han har aldrig haft en dröm utan att den har förverkligats som den ljusa dagens ljus. Han brukade gå i avskildhet (till grottan av) Hira där han brukade dyrka (Allah ensam) kontinuerligt i många (dagar och) nätter. Han brukade ta med sig mat för sin resa för en (vistelse) och sedan komma tillbaka till (sin fru) Khadija för att ta sin mat på samma sätt igen för en annan period att stanna, tills Sanningen plötsligt kom ner över honom medan han var i grotta i Hira. Ängeln kom till honom och bad honom att läsa. Profeten svarade: "Jag vet inte hur man läser." (Profeten fortsatte), "Ängeln tog tag i mig (kraftfullt) och pressade mig så hårt att jag inte kunde bära det längre. Han släpptes mig sedan och bad återigen mig att läsa, och jag svarade, "Jag vet inte hur man läser", han tog tag i mig igen och pressade mig en andra gång tills jag inte kunde bära det längre. Han släpptes mig och frågade mig att läsa ännu en gång, men jag svarade: "Jag vet inte hur man läser (eller, vad ska jag läsa?)." Därefter fångade han mig för tredje gången och pressade mig och släppt mig och sade: "Läs: I din Herres namn, som har skapat (alla som finns). Har skapat människan av ett koagel. Läs och din Herre är mest generösa… till… det som han inte visste." (96.15)

Allahs apostel återvände med inspirationen, hans nackmuskler ryckte med terror tills han kom till Khadija och sa, "Täck mig! Täck mig!" De täckte honom tills hans rädsla var över och han sa, "O Khadija, vad är det för fel på mig?" Han berättade allt som hade hänt och sa, "Jag är rädd att något kan hända mig." Khadija sa, "Aldrig! Men har det glada budskapet, för (jag svär) vid Allah, Allah kommer aldrig att vanhedra dig om du håller bra reaktioner med dina släktingar och vänner. Tala sanning, hjälp de fattig och de ruinerade, tjäna din gäst generöst och hjälp den behövande, den katastrof drabbade."  Khadija tog sedan med honom till (hennes kusin) Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza bin Qusai. Waraqa var son till hennes farbror, dvs. hennes fars bror, som under förislamisk tid blev kristen och brukade skriva arabiska och brukade skriva av Evangeliet till arabiska så mycket som Allah önskade honom att skriva. Han var en gammal man och hade förlorat sin syn. Khadija sa till honom: "O min kusin! Lyssna på din brorsons berättelse." Waraqa frågade, "O min brorson! Vad har du sett?" Profetens beskrivs vad han hade sett.

Waraqa sa: "Detta är samma Namus (dvs. Gabriel, ängeln som håller hemligheterna) som Allah skickade till Moses. Jag önskar att jag var yngre och skulle kunna leva till den tidpunkt då ditt folk kommer att vända (sig mot) dig." Allahs apostel frågade, "Kommer de att vända (sig mot) mig?" Waraqa svarade bekräftande och sa: "Aldrig har en man kommer med något som liknar det du har hämtat utan att behandlas med fientlighet. Om jag skulle förbli vid liv tills den dag då du kommer att bli vänd mot då skulle jag stödja dig starkt."

Men efter några dagar dog Waraqa och den gudomliga inspirationen slutade att komma under ett tag och Profeten blev så ledsen, som vi har hört, att han flera gånger försökte kasta sig själv från toppen av höga berg och varje gång han gick upp till topp av berget för att kasta sig ner, uppenbarade sig Gabriel för honom och sa: "O Muhammed! Du är i sanning verkligen Allahs apostel", varpå hans hjärta tystades ner och han lugnas ner och kunde återvände hem. Och när tiden för de kommande inspirationerna dröjde en lång tid, brukade han göra samma sak som tidigare, men när han anlände till toppen av ett berg, brukade Gabriel uppenbara sig för honom och säga till honom det han hade sagt innan. (Ibn 'Abbas sa gällande betydelsen av: 'Det är Han som låter daggryningen klyva [mörkret]' (6.96) betyder ljuset av solen under dagen och ljuset av månen på natten). [vår översättning]

Låt oss sammanfatta och betona fram viktig information från ovannämnda hadith:

(1) "Ängeln" som kom till Muhammed beordrade honom att läsa. Muhammed sa att han inte kunde läsa. "Ängeln" tog hårt tag i Muhammed, pressande honom och tvingade honom att läsa. Det slutar med att Muhammed läser.
(2) Muhammed beger sig hem till sin fru Khadija. Han är skräckslagen och lider av muskeltvistningar.
(3) Muhammed ber Khadija att täcka honom för att dämpa hans rädsla.
(4) Muhammed har onda aningar och tror att något ont kommer att hända honom.
(5) Khadija som inte var närvarande i berget Hira försöker intala Muhammed att allt kommer att bli bra.
(6) Khadija kontaktar sin kusin Waraqa som sägs ha varit kristen.
(7) Det var Waraqa som intalade Muhammed att denna "ängel" var ängeln Gabriel. Efter några dagar dör Waraqa.
(8) Muhammed ville ta självmord gång på gång. Men denne "ängel" som möte honom i Hira intalade honom att inte göra det och förklarade att Muhammed var sin guds profet. Detta hände upprepande gånger.

Den tidigaste muslimske biografiskrivaren Ibn Ishaq (död 767) rapporterar också att Muhammed ville ta självmord i samband med sin första uppenbarelse och därtill att Muhammed trodde att han blivit poet eller besatt: 

"Så jag läste det, och han gav sig iväg. Och jag vaknade från min dröm, och det var som om orden skrevs i mitt hjärta. (T. Nu var ingen av Guds skapelse mer hatiska för mig än en (extatisk) poet eller en besatt man: Jag kunde inte ens titta på dem. Jag tänkte, ve mig är jag en poet eller besatt - Aldrig ska Quraysh säga detta om mig! Jag kommer att gå till toppen av berget och slänga mig ner så att jag tar livet av mig och få vila…" [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.106)

Enligt följande hadith promenerade Muhammed i Mecka en tid efter sin första uppenbarelse och fick syn på "ängeln" från Hira igen och vi läser att han blev skrämd igen:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 1, Nummer 3
Berättad av Jabir bin 'Abdullah Al-Ansari ifråga om perioden då uppenbarelsen upphörde rapporterade Profetens sägelse, "Medan jag promenerade, hörde jag helt plötsligt en röst från himlen. Jag tittade upp och såg samma ängel som hade besökt mig i grottan av Hira' sittande på en stol mellan himmel och jord. Jag blev rädd för honom och kom hem och sa: 'Täck mig (i filtar).'" Och då uppenbarade Allah följande verser (av Koranen):

"O du (dvs. Muhammed)! Lindad i kläder!'Res dig upp och varna (folket mot Allahs straff),…till 'och överge avgudarna'. (74.1-5) Efter detta började uppenbarelsen komma starkare, ofta och regelbundet." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 461
Berättad av Jabir bin 'Abdullah: att han hörde Profeten säga, "Den gudomliga inspirationen dröjde under en kort period, men plötsligt, medan jag promenerade hörde jag en röst från himlen, och när jag tittade upp mot himlen, såg jag till min förvåning ängeln som hade kommit till mig i berget Hira, och han satt på en stol mellan himmel och jord. Jag blev så skrämd av honom att jag föll till marken och kom till min familj och sa (till dem), "Täck mig! (med en filt), täck mig!" Då sände Allah uppenbarelsen: "O, Du (som är) upplindad (i en filt)! Res dig upp och varna! Och prisa din Herres majestät. Och håll dina kläder rena. Och överge avgudarna." (74.1-5) [vår översättning]

Muhammed blir alltså rädd för "ängeln" fastän han redan hade mött och mottagit Koranen från "ängeln".

Den muslimske biografiskrivaren Muhammad ibn Sa'd (död 845 e.Kr.) rapporterar följande om Muhammeds beteende efter mötet med "ängeln" i berget Hira:

"Affan Ibn Muslim informerade oss: Hammad Ibn Salamah informerade oss under Hisham Ibn Urwahs auktoritet, han under Urwahs auktoritet: Sannerligen, Allahs apostel, må Allah välsigna honom, sa: O Khadija, jag ser ljus och hör ljud och jag fuktar att jag kommer att bli en förutsägare (som tjänar avgudar). Hon sa: Sannerligen, Allah kommer inte att låta det ske med dig, O Abdallahs son. Sannerligen, du talar sanning, återlämna saker som anförtros dig och uppfyll (bestämmer i) relationer.

… under Ibn Abbas auktoritet: Sannerligen, Allahs apostel, må Allah välsigna honom, sa: O Khadija, jag hör ljud och ser ljus och fruktar att jag är galen…" [vår översättning] (Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.225)

Muhammed säger att han hör ljud och ser ljus. Han känner sig oroad och upplever att han har blivit galen.

Kan vi med hänsyn till ovannämnda data påstå att det var ängeln Gabriel som låg bakom Muhammed första uppenbarelse eller var det Satan eller någon av hans demoner?

Kan muslimer vidare peka på någon profet från den Heliga Bibelns texter som går igenom liknande upplevelser och beter sig som Muhammed? Finns det någon profet enligt den Heliga Bibeln som ville ta självmord gång på gång och som trodde att han/hon var galen när de blev besökta av Guds änglar?  

Vi kan faktiskt läsa att Judas Iskariot, förrädaren som överlämnade Herren Jesus, blev inspirerade av Satan vilket ledde till att han tog självmord:

Luk 22:1-5
Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja honom ur vägen de var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar.

Apg 1:15-18
En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna omkring 120 personer var samlade och sade: Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut.

Självmord och självmordsförsök är alltså resultatet av Satans ingripande och inspiration.

Team Sverige,
Kontakta oss