answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kristna kvinnors ställning i frälsningen och det eviga livet

I följande artikel ska vi titta närmare på vad den Heliga Bibeln säger om kvinnan ställning i frälsningen och det eviga livet.

Herren Jesus Kristus räddade, genom Sin död och uppståndelse, både män och kvinnor:

Gal 3:26-27
Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, MAN OCH KVINNA. ALLA ÄR NI ETT I KRISTUS JESUS.

Notera att ovannämnda text även tydliggör att det inte görs någon skillnad mellan man och kvinna i Herren Guds ögon, utan alla är jämlika genom tron på Herren Jesus.

I nästa text säger Herren Jesus att människor i paradiset varken gifter sig eller blir bortgifta, utan alla är som änglar i himlen:

Matt 22:23-32
Samma dag kom det fram några sadduceer till Jesus - de påstår att det inte finns någon uppståndelse - och frågade honom: "Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det bland oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och då han inte hade några barn, lämnade han sin hustru efter sig åt sin bror. På samma sätt gick det med den andre och den tredje och till slut med alla sju. Sist av alla dog hustrun. Vem av de sju skall hon vara hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne." Jesus svarade dem: "Ni tar fel och förstår varken Skriften eller Guds makt. Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, UTAN MAN ÄR SOM ÄNGLAR I HIMLEN. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte en Gud för döda utan för levande."

Se även:

Mark 12:24-25
Jesus sade till dem: "Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, UTAN DEM ÄR SOM ÄNGLAR I HIMMELN. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt."

Luk 20:34-37
Jesus svarade dem: "De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren "Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud."

Herren Jesus lärde alltså ut att det eviga livet i paradiset inte kommer liknas vid detta liv. I det eviga livet gifter man sig inte och inte heller blir man bortgift, utan män och kvinnor kommer att vara liksom änglar och njuta av Herren Guds närvaro:

Upp 21:1-5
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och HAN SKA BO MED DEM och de skall vara hans folk, och GUD SJÄLV SKA VARA HOS DEM. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna."

Se även:

Upp 22:1-5
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter.

Ovannämnda data demonstrerar att det Kristna paradiset inte gör skillnad mellan män och kvinnor. Utan vi lever i andlig frihet och i relation med källan till absolut och evig njutning, nämligen Gud Själv.

Team Sverige,
Kontakta oss