ஜியாவிற்கு பதில் - குர்‍ஆனின் இறைவனின் பெயர் என்ன? அல்லாஹ்வா? அல்லது எலோஹிமா?

முன்னுரை: ஜியா என்ற சகோதரர் அல்லேலூயா என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் கூறுகிறேன் என்றுச் சொல்லி அனேக தவறுகளை அல்லது பொய்களை கூறியுள்ளார், இதனை அவர் அஹமத் தீதத் அவர்களின் எழுத்துக்களிலிருந்து எடுத்து எழுதியுள்ளார்.

இந்த தலைப்பு சம்மந்தப்பட்டு இதுவரை கீழ்கண்ட மறுப்புக்கள் தரப்பட்டுள்ளது.

(இஸ்லாமியர்களின் அறியாமைக்கு வானமே எல்லை. இஸ்லாமியர்களின் ஏமாற்று வேலைக்கு எல்லையே இல்லை) 

(இது அஹமத் தீதத் அவர்களின் அறியாமையா? அல்லது மக்களை ஏமாற்றும் யுக்தியா?)

இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜியா சகோதரர் "எலோஹிம்" என்ற வார்த்தைக்கு கொடுத்த விளக்கத்திற்கு மறுப்பாக, இந்த தற்போதையை கட்டுரை எழுதப்படுகின்றது.

இப்போது சகோதரர் ஜியா எழுதியதை படிப்போம்:

Ziya Said: 

What does "He is" means? Who is that "He is" ? What is his name? 

In the bible it was 156 times the word exists as "Y.H.W.H Elohim" (Example :Genesis 2:7) meaning "Oh! he is Elohim" or "Oh! he is Elahim" the god calling him as "Elohim" or "Elahim" 

Lets analyze what does "Elohim" or "Elahim" means? "Elohim" is not a one word, it is a combination of two words, "Eloh" + "IM". "Eloh" or "Elah" refers name of the god and "IM" refers plural of number as well as plural of respect, similar to the one we have in Tamil and Arabic (plural of respect). In this case "Eloh" + "IM" refers "Eloh" with a plural of respect. 

…….

So "Ya-huwa eloh" or "Ya-huwa elah" means "Oh he is Eloh" or "Oh he is elah". If the "Ya" (Oh) exclamatory is separated then it will sounds "Huwa elah" sounds similar to "Hu wallah" (he is allah) 

"Hu walla hu ullazee la ilaha illa hu" (holy quran 59:22) 

He is allah, besides whom there is no other god. (holy quran 59:22) 

According to this "Halleluyah" means "Praise oh! He is Eloh" or "Praise oh! He is Elah" or "Praise oh! He is Alah".  மூலம்

மேலே உள்ள ஜியா கூறிய விவரங்களின்படி: 

  • "பைபிளின் தேவன் தன் பெயர் "எலோஹிம்" என்று கூறினாராம் " … the god calling him as "Elohim" or "Elahim" 
  • மற்றும் Eloh அல்லது Elah என்பது தேவனின் பெயராம். ("Eloh" or "Elah" refers name of the god) 

இதன்மூலம் இஸ்லாமியர்கள் என்ன சொல்லவருகிறார்கள் என்று ஆராய்ந்தால், "பைபிளின் தேவனின் பெயர் எலோஹிம்/எலாஹ் என்று சொல்லிவிட்டால், இந்த வார்த்தை கிட்டத்தட்ட இஸ்லாமியர்களின் இறைவனாகிய "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்தையின் உச்சரிப்பிற்கு சமீபமாக இருப்பதால், எலோஹிம் என்றால், "அல்லாஹ்" என்று சொல்லிவிடலாம் என்று மனப்பால் குடிக்கிறார்கள். 

இந்த கட்டுரையில் கீழ்கண்ட இரண்டு விவரங்களை தெளிவாக்க விரும்புகிறேன். 

  1. பைபிளின் தேவன் தன் பெயர் "எல் / எலாஹ் / எலோஹிம்..." என்று கூறவில்லை, தன் பெயர் "யேகோவா" என்று தான் கூறியுள்ளார். 
  2. இஸ்லாமிய இறைவனாகிய "அல்லாஹ்வின்" பெயர் பைபிளில் வரும் "எல் / எலாஹ் / எலோஹிம்" என்ற வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பிற்கு ஒத்துப்போவது போல காணப்படுகிறது. உச்சரிப்பை மட்டும் ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு, இஸ்லாமியர்கள் "எலோஹிம்" என்ற வார்த்தையும் "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்தையும் ஒன்று தான் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்கள். இது தவறானது என்பதை இக்கட்டுரை விளக்கும். "அல்லாஹ்"வை இஸ்லாமியர்கள் "எல்/எலாஹ்/எலோஹிம்" என்று அழைக்கமுடியாது. இக்கட்டுரையை முழுவதுமாக படித்தபிறகு இதனை இஸ்லாமியர்கள் அங்கீகரிப்பார்கள்.

பொதுப் பெயர் Vs தனிப்பட்ட பெயர் வித்தியாசம் என்ன?

"இறைவன், கடவுள், ஆண்டவர், தேவன்" போன்ற வார்த்தைகள் பொதுப்பெயர்களா அல்லது தனிப்பட்ட பெயர்களா? 

இவைகள் பொதுப்பெயர்களாகும் அல்லது வருணனைப்பெயர்களாகும் அல்லது பட்டப்பெயர்களாகும் (Titles or Descriptive Names). 

ஒரு மனிதன் "என் இறைவனை நான் வணங்குகிறேன்" என்று எழுதினால், அம்மனிதனின் பின்னணியை அறிந்துக்கொள்ளாமல், அவன் குறிப்பிட்ட "அந்த இறைவன்" யார் என்று நம்மால் கூறமுடியுமா? அந்த நபர் குறிப்பிட்டது, அல்லாஹ்வையா? சிவனையா? அல்லது "இயேசுவையா"? 

நம்மால் இதற்கு பதில் சொல்லமுடியாது. ஏனென்றால், "இறைவன்" என்ற வார்த்தை ஒரு குறிப்பிட்ட இறைவனை குறிக்காது, இதோடு சேர்த்து அந்த நபர் "என் இறைவனாம் அல்லாஹ்வை நான் வணங்குகிறேன்" என்றுச் சொன்னால் நமக்கு அப்போது தெரியவரும், இவர் இஸ்லாமியர்கள் வணங்கும் "அல்லாஹ்வை" குறிப்பிடுகிறான் என்று. 

ஆக, "இறைவன்" என்ற வார்த்தை "பொதுப்பெயராகும்". இதே போலத் தான் "தேவன், ஆண்டவர், கடவுள்" போன்ற வார்த்தைகளும் பொதுப்பெயர்களாகும், மற்றும் ஜனாதிபதி, ஆசிரியர், மருத்துவர், பொறியாளர் போன்றவைகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறிக்காது, இவைகள் பொதுப்பெயர்களாகும். 

இறைவன் என்பது பொதுப் பெயர் (Descriptive name or Title), "அல்லாஹ்" என்பது தனிப்பட்ட பெயர் (Personal Name). 

இறைவன் என்பது பொதுப் பெயர் (Descriptive name or Title), "யேகோவா" என்பது தனிப்பட்ட பெயர் (Personal Name). 

வெறுமனே "இறைவன்" என்று எழுதினால், அது அல்லாஹ்வையோ, யேகோவாவையோ குறிக்காது, அதன் பிறகு "ஒரு தனிப்பட்ட பெயரை எழுதினால் தான்" சரியான இறைவனை குறிப்பிடுவதாக இருக்கும். 

இஸ்லாமியர்கள் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு, அதன் விவரத்தை அல்லது பொருளை அறிந்துக்கொள்ளாமல், அவ்வார்த்தை "அல்லாஹ்" என்ற வார்த்தையின் உச்சரிப்பிற்கு ஏற்றாற்போல இருப்பதைக் கண்டு, விளக்கம் கொடுக்கவும், கட்டுரை எழுதவும் ஆரம்பித்துவிடுகின்றனர். ஒரு பொதுப் பெயரை எடுத்துக்கொண்டு அப்பெயர் அல்லாஹ்வை குறிக்கும் என்றுச் சொல்வது அறியாமையாகும். இதனை இஸ்லாமியர்கள் தங்கள் சக்திக்கு ஏற்றாற்போல செய்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். 

மேற்கண்ட விவரங்கள் இக்கட்டுரையை புரிந்துக்கொள்ள உதவும்.. 

இனி "எல்/எலோஹ்/எலோஹிம்" போன்ற வார்த்தைகளின் பொருள் என்ன என்பதை காண்போம். இஸ்லாமியர்கள் கொடுக்கும் விவரங்கள் உண்மைக்கு புறம்பாக இருப்பதை காணுங்கள்:

1) எபிரேய வார்த்தை "எல் (El)" மற்றும் அதன் பயன்பாடும்:

வருணனைப் பெயராகிய "எல்" என்ற வார்த்தையின் பொருள் "இறைவன்", வலிமையுள்ள, சக்திவாய்ந்த…. என்பதாகும்.

1) god, god-like one, mighty one 

    a) mighty men, men of rank, mighty heroes

    b) angels

    c) god, false god, (demons, imaginations)

    d) God, the one true God, Jehovah

2) mighty things in nature

3) strength, power

மூலம்: www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm;

இப்போது, இவ்வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டில் யார் யாருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு வசன ஆதாரங்களோடு காண்போம்.

A) யேகோவாவை குறிக்க "எல்" வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

அதற்கு, ஆபிராம் சோதோமின் ராஜாவைப் பார்த்து: ஆபிராமை ஐசுவரியவானாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சையின் வாரையாகிலும், உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று, (ஆதியாகமம் 14:22) 

வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன். (ஆதியாகமம் 14:23) 

And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God,H410 the possessor of heaven and earth, (Genesis 14:22)

B) அந்நிய தெய்வங்களை குறிக்க "எல்" வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும், அற்புதங்களைச் செய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? (யாத்திராகமம் 15:11) 

Who is like unto thee, O LORD, among the gods?H410 who is like thee,glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? (Exodus 15:11)

C) மனிதர்களை குறிக்க "எல்" வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

அது எழும்பும்போது பலசாலிகள் அஞ்சி பயத்தினால் மயங்கித் திகைப்பார்கள். (யோபு 41:25) 

When he raiseth up himself, the mightyH410 are afraid: by reason of breakings they purify themselves. (Job 41:25) 

பராக்கிரமசாலிகளில் வல்லவர்களும், அவனுக்குத் துணைநின்றவர்களும், பாதாளத்தின் நடுவிலிருந்து அவனோடே பேசுவார்கள்; அவர்கள் விருத்தசேதனமில்லாதவர்களாய்ப் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு, இறங்கி, அங்கே கிடக்கிறார்கள். (எசேக்கியேல் 32:21) 

The strongH410 among the mighty shall speak to him out of the midst of hell with them that help him: they are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword. (Ezekiel 32:21)

ஆக, "எல்" என்பது தேவனின் பெயர் அல்ல, அது ஒரு வருணனைப்பெயர் (பட்டப்பெயர்), இது உண்மையான தேவனுக்கும், பொய்யான தெய்வங்களுக்கும் மற்றும் மனிதர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இப்போது "எல்" என்று அல்லாஹ்வை அழைக்க இஸ்லாமியர்கள் விரும்புவார்களா? பொய்யான தெய்வங்களுக்கும், மனிதர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட பொதுப்பெயரை (Title) "அல்லாஹ்" என்ற தனிப்பட்ட பெயர் (Personal Name) உள்ள இடத்தில் பயன்படுத்த இஸ்லாமியர்கள் விரும்புவார்களா?

2) "எலோஹிம் (Elohim)" வார்த்தையின் பயன்பாடு

பழைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட இன்னொரு "பொதுப் பெயர்" எலோஹிம் என்பதாகும். எலோஹிம் என்ற வார்த்தை வெறும் இறைவனுக்கு மட்டும் பட்டப்பெயராக பயன்படுத்த‌ப்படவில்லை, இது பொய்யான தெய்வங்களுக்கும், தேவ தூதர்களை குறிப்பிடவும், உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்களை குறிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. காரணம் என்னவென்றால், இது ஒரு பட்டப்பெயர் அல்லது பொதுப்பெயராகும், இது யேகோவா தேவனின் தனிப்பட்ட பெயரல்ல.

1) (plural)

    a) rulers, judges

    b) divine ones

    c) angels

    d) gods

2) (plural intensive - singular meaning)

    a) god, goddess

    b) godlike one

    c) works or special possessions of God

    d) the (true) God

    e) God

மூலம்: www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm

A) பேகன் மற்றும் பொய் கடவுள்களை (விக்கிரகங்களை) குறிக்க "எலோஹிம்" வார்த்தையின் பயன்பாடு:

ஆதியாகமம் (Genesis) 3:5; 31:30, 32; 35:2, 4 

யாத்திராகமம் (Exodus) 12:12; 18:11; 20:3, 23; 22:28; 23:13, 24, 32, 33; 32:1, 4, 8, 23, 31; 34:15, 16, 17 

லேவியராகமம் (Leviticus) 19:4 

எண்ணாகமம் (Numbers) 25:2; 33:4 

உபாகமம் (Deuteronomy) 4:28; 5:7; 6:14; 7:4, 16, 25; 8:19; 10:17; 11:16, 28; 12:2, 3, 30, 31; 13:2, 6, 7, 13; 17:3; 18:20; 20:18; 28:14, 36, 64; 29:18, 26; 30:17; 31:16, 18, 20; 32:17, 37 

யோசுவா (Joshua) 22:22; 23:7, 16; 24:2, 14, 15, 16, 20, 23 

நியாயாதிபதிகள் (Judges) 2:3, 12, 17, 19; 3:6; 5:8; 6:10; 10:6, 13, 14, 16; 17:5; 18:24 

ரூத் (Ruth) 1:15 

1 சாமுவேல் (1 Samuel) 4:8; 6:5; 7:3; 8:8; 17:43; 26:19; 28:13 

2 சாமுவேல் (2 Samuel) 7:23 

1 இராஜாக்கள் (1 Kings) 9:6, 9; 11:2, 4, 8, 10; 12:28; 14:9; 18:24, 25; 19:2; 20:10, 23 

2 இராஜாக்கள் (2 Kings) 5:17; 17:7, 29, 31, 33, 35, 37, 38; 18:33, 34, 35; 19:12, 18; 22:17 

1 நாளாகமம் (1 Chronicles) 5:25; 10:10; 14:12; 16:25, 26 

2 நாளாகமம் (2 Chronicles) 2:5; 7:19, 22; 13:8, 9; 25:14, 15, 20; 28:23, 25; 32:13, 14, 17, 19; 33:15; 34:25 

எஸ்றா (Ezra) 1:7 

சங்கீதம் (Psalms) 82:1, 6; 86:8; 95:3; 96:4, 5; 97:7, 9; 135:5; 136:2; 138:1 

ஏசாயா (Isaiah) 21:9; 36:18, 19, 20; 37:12, 19; 41:23; 42:17 

எரேமியா (Jeremiah) 1:16; 2:11, 28; 5:7, 19; 7:6, 9, 18; 11:10, 12, 13; 13:10; 16:11, 13, 20; 19:4, 13; 22:9; 25:6; 32:29; 35:15; 43:12, 13; 44:3, 5, 8, 15; 46:25; 48:35 

தானியேல் (Daniel) 11:8 

ஓசியா (Hosea) 3:1; 14:3 

நாகூம் (Nahum) 1:14 

செப்பனியா (Zephaniah) 2:11 

B) இந்த வார்த்தை "தேவ தூதர்களை" குறிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

For thou hast made him a little lower than the angels,H430 and hast crowned him with glory and honour. (Psalms 8:5) 

நீர் அவனைத் தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர் (சங்கீதம் 8:5)

C) யேகோவாவிற்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட "எலோஹிம்"

அனேக வசனங்களில் "எலோஹிம்" என்ற பட்டப்பெயர் யேகோவாவிற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சகோதரர் ஜியா அவர்கள், இந்த வார்த்தை யேகோவாவிற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட விவரங்களை கருத்தில் கொண்டார், ஆனால், விக்கிரகங்களுக்கும் இதே வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டார்.

And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy GodH430 brought it to me. (Genesis 27:20) 

அப்பொழுது ஈசாக்குத் தன் குமாரனை நோக்கி: என் மகனே, இது உனக்கு இத்தனை சீக்கிரமாய் எப்படி அகப்பட்டது என்றான். அவன்: உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு நேரிடப்பண்ணினார் என்றான். (ஆதியாகமம் 27:20) 

Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God.H430 (Leviticus 19:31) 

அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை நாடி, குறிசொல்லுகிறவர்களைத் தேடாதிருங்கள்; அவர்களாலே தீட்டுப்படவேண்டாம்; நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். (லேவி 19:31)

  1. விக்கிரகங்களுக்கும் எலோஹிம் பய‌ன்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து, 
  2. தேவ‌தூத‌ர்க‌ளுக்கும் எலோஹிம் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து, 
  3. யேகோவாவிற்கும் எலோஹிம் (இறைவ‌ன்) ப‌ய‌ன்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து. 

இதன் மூலம் அறிவது என்னவென்றால், "எலோஹிம்" என்பது பெயரல்ல, இது ஒரு பட்டப்பெயர் இறைவன் என்பது பட்டப்பெயராகும். 

இஸ்லாமியர்களுக்கு: 

  • அருமையான இஸ்லாமியர்களே, தேவதூதர்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பெயரை உங்கள் அல்லாஹ்விற்கு பயன்படுத்த உங்களுக்கு சம்மதமா? 
  • விக்கிரகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பட்டப்பெயரை உங்கள் "அல்லாஹ்விற்கு" தனிப்பட்ட பெயராக சூட்ட நீங்கள் விரும்புவீர்களா? 
  • எலோஹிம் என்றாலும், அல்லாஹ் என்றாலும் ஒன்று தான் என்று கூறும் இஸ்லாமியர்களே.. இனி "அல்லாஹ்" என்றால் எலோஹிம் என்று கூறமுடியுமா? அல்லாஹ் என்பது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த பெயர், அதற்கு பன்மை இல்லை, ஆண்பால் பெண் பால் இல்லை என்று மேடையில் பேசும் இஸ்லாமியர்களே, ஒரு பொதுப்பெயரை அல்லாஹ்விற்கு சூட்ட உங்களுக்கு விருப்பமா? 

உதாரணத்திற்கு கீழ்கண்ட வசனத்தில், விக்கிரகங்களை (அந்நிய தெய்வங்களை) குறிக்க "எலோஹிம்" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது இஸ்லாமியர்கள் "எலோஹிம்" என்றாலும், "அல்லாஹ்" என்றாலும் ஒன்று தான், இந்த வசனத்தில் தேவர்கள் (எலோஹிம்) என்ற வார்த்தை அல்லாஹ்வை குறிக்கும் என்றுச் சொல்லமுடியுமா?

Numbers 25:2 And they called the people unto the sacrifices of their gods:H430 and the people did eat, and bowed down to their gods.H430 

எண்ணாகமம் 25:2 அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள்; ஜனங்கள் போய்ப் புசித்து, அவர்கள் தேவர்களைப் பணிந்துகொண்டார்கள்.

எலோஹிம் என்பது யேகோவாவின் பெயர் அல்ல, இது "இறைவன்/தேவன்/தேவர்கள்" என்று பொருள் படும் பொதுப்படையான வார்த்தையாகும். இதனை எந்த தெய்வத்திற்கு முன்பாகவும் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தின் பெயர் அல்ல (இஸ்லாமியர்கள் விரும்பினால், இனி "அல்லாஹ்" என்று தங்கள் இறைவனை அழைப்பதை விட்டுவிட்டு, "எலோஹிம்" என்று அழைத்துக்கொள்ளட்டும்).

3) "எலோஹ் (Eloah)" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு

"எலோஹ்" என்ற வார்த்தை "எல்" மற்றும் "எலோஹிம்" என்ற வார்த்தைகளைப் போலவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலோஹ் என்பது ஒருமை, எலோஹிம் என்பது பன்மை. இவ்வார்த்தை உண்மை மற்றும் பொய்யான தெய்வங்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இவ்வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்ட‌ ஒரு சில வசனங்களை இங்கு தருகிறோம்.

Now therefore let not Hezekiah deceive you, nor persuade you on this manner, neither yet believe him: for no godH433 of any nation or kingdom was able to deliver his people out of mine hand, and out of the hand of my fathers: how much less shall your God deliver you out of mine hand? (2 Chronicles 32:15 ) 

இப்போதும் எசேக்கியா உங்களை வஞ்சிக்கவும், இப்படி உங்களைப் போதிக்கவும் இடங்கொடுக்கவேண்டாம்; நீங்கள் அவனை நம்பவும் வேண்டாம்; ஏனென்றால் எந்த ஜாதியின் தேவனும், எந்த ராஜ்யத்தின் தேவனும் தன் ஜனத்தை என் கைக்கும் என் பிதாக்களின் கைக்கும் தப்புவிக்கக்கூடாதிருந்ததே; உங்கள் தேவன் உங்களை என் கைக்குத் தப்புவிப்பது எப்படி என்கிறார் என்று சொல்லி, (2 நாளாகமம் 32:15) 

Thus shall he do in the most strong holds with a strange god,H433 whom he shall acknowledge and increase with glory: and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. [Daniel 11:39] 

அவன் அரணிப்பான கோட்டைகளுக்காகவும், அந்நிய தேவனுக்காகவும் செய்வது என்னவென்றால், அவைகளை மதிக்கிறவர்களுக்கு மகா கனமுண்டாக்கி, அவர்கள் அநேகரை ஆளும்படிச் செய்து, அவர்களுக்குத் தேசத்தைக் கிரயத்துக்காகப் பங்கிடுவான். (தானியேல் 11:39)

மேற்கண்ட வசனங்களில், பொய் தெய்வங்களை குறிக்க "எலோஹ்" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த எலோஹ் என்ற வார்த்தை உண்மையாகவே ஒரு தனிப்பட்ட பெயராக இருந்திருக்குமானால், இந்த பெயர் பொய் தெய்வங்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்காது. ஆக, இது "தெய்வம்/கடவுள்" என்பதைக் குறிக்கும் பொதுவான சொல்லாகும், இது பைபிளின் தேவனின் தனிப்பட்ட பெயர் அல்ல. 

இஸ்லாமியர்கள் இந்த வார்த்தையை அல்லாவிற்கு பயன்படுத்த விரும்புவார்களா? இனி ஜியா போன்ற சகோதரர் ஆராயாமல் எழுதுவாரா?

4) "எலாஹ் (Elah)" வார்த்தையின் பயன்பாடு

"எலாஹ்" என்பது ஒரு அராமிக் மொழி வார்த்தையாகும். இது எபிரேய வார்த்தைகளாகிய "எல்" மற்றும் "எலோஹ்" என்ற வார்த்தைகளுக்கு இணையான வார்த்தையாகும். இந்த வார்த்தை முக்கியமாக, எஸ்றா, நெகேமியா, எரேமியா மற்றும் தானியேல் புத்தகங்களில் காணப்படுகிறது: (அராமிக் மொழி பிரபலமாக இருந்த கால கட்டத்தில் இப்புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத் தக்கது)

1) god, God 

    a) god, heathen deity 

    b) God (of Israel) 

மூலம்: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H426&t=KJV

இவ்வார்த்தை கீழ்கண்ட வசனங்களில் வருகிறது. இந்த வார்த்தை உள்ள இடத்தில் "அல்லாஹ்" என்று உச்சரிக்கவும், இவ்வார்த்தை அல்லாஹ்வையே குறிக்கிறது என்றுச் சொல்லவும் இஸ்லாமியர்களுக்கு விருப்பமா?

Thus shall ye say unto them, The godsH426 that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens. (Jeremiah 10:11) 

வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். (எரேமியா 10:11) 

There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego; these men, O king, have not regarded thee: they serve not thy gods,H426 nor worship the golden image which thou hast set up. (Daniel 3:12) 

பாபிலோன் மாகாணத்தின் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தின சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்னும் யூதரான மனுஷர் இருக்கிறார்களே; அவர்கள் ராஜாவாகிய உம்மை மதிக்கவில்லை; அவர்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும், நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையைப் பணிந்துகொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள். (தானியேல் 3:12) 

But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods,H426 nor worship the golden image which thou hast set up. (Daniel 3:18) 

விடுவிக்காமற்போனாலும், நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதுமில்லை, நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையைப் பணிந்துகொள்வதுமில்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்குத் தெரிந்திருக்கக்கடவது என்றார்கள். (தானியேல் 3:18)

இந்த வார்த்தையை பார்க்கும் போது, பொய்யான தெய்வங்களுக்கும், விக்கிரகங்களை குறிக்கவும் இவ்வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

மறுபடியும் இப்போது சகோதரர் ஜியா எழுதியதை படிப்போம்:

Ziya Said: 

What does "He is" means? Who is that "He is" ? What is his name? 

In the bible it was 156 times the word exists as "Y.H.W.H Elohim" (Example :Genesis 2:7) meaning "Oh! he is Elohim" or "Oh! he is Elahim" the god calling him as "Elohim" or "Elahim" 

Lets analyze what does "Elohim" or "Elahim" means? "Elohim" is not a one word, it is a combination of two words, "Eloh" + "IM". "Eloh" or "Elah" refers name of the god and "IM" refers plural of number as well as plural of respect, similar to the one we have in Tamil and Arabic (plural of respect). In this case "Eloh" + "IM" refers "Eloh" with a plural of respect. 

…….

So "Ya-huwa eloh" or "Ya-huwa elah" means "Oh he is Eloh" or "Oh he is elah". If the "Ya" (Oh) exclamatory is separated then it will sounds "Huwa elah" sounds similar to "Hu wallah" (he is allah) 

"Hu walla hu ullazee la ilaha illa hu" (holy quran 59:22) 

He is allah, besides whom there is no other god. (holy quran 59:22) 

According to this "Halleluyah" means "Praise oh! He is Eloh" or "Praise oh! He is Elah" or "Praise oh! He is Alah".  மூலம்

 பைபிளின் இறைவனின் பெயர் "யேகோவா" என்பதாகும். அதே போல, இஸ்லாமிய இறைவனின் பெயர் "அல்லாஹ்" என்பதாகும். இவைகள் அவரவருக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட பெயர்கள். "எல்", "எலோஹிம்", "எலாஹ்" மற்றும் "எலோஹ்" என்ற வார்த்தைகள் "இறைவன்" என்ற பொதுவாக பயன்படுத்தும் தமிழ் வார்த்தைக்கு இணையான வார்த்தைகளாகும். இவ்வார்த்தையை எந்த இறைவனுக்கு முன்பாகவும் பயன்படுத்தலாம்.விக்கிரகங்களுக்கும், தேவதூதர்களுக்கும், மனிதர்களுக்கும் பயன்படுத்தும் வார்த்தையை "தங்கள் அல்லாஹ்வின் பெயர் என்றும், அல்லது இப்பெயரைக் கொண்டு அல்லாஹ்வை அழைக்கலாம்" என்றும், இஸ்லாமியர்கள் கூறுவதினால், "அல்லாஹ்விற்கு" எதிராக இணைவைக்கும் பாவத்தை செய்கின்றவர்களாகிறார்கள். 

எனவே, இனி எந்த இஸ்லாமியராவது, "அல்லாஹ்வை" "எலோஹ்/எலோஹிம்" என்று அழைத்தாலும் வித்தியாசம் வந்துவிடாது என்று கூறுவாரானால், அவர் அல்லாஹ் மன்னிக்கமுடியாத பாவம் செய்தவராவார் என்பது திண்ணம். 

முடிவுரை: திரு அஹமத் தீதத் அவர்களின் எழுத்துக்களை ஆராயாமல், உண்மையை தெரிந்துக்கொள்ளாமல் அப்படியே இஸ்லாமியர்கள் பயன்படுத்தினால், இப்படித் தான் வேதனை அடையவேண்டி வரும். திரு ஜியா அவர்களே, அல்லாஹ்விற்கு இணை வைத்த பாவத்தை நீங்களும், உங்களை நம்பி உங்கள் கட்டுரையை படித்து நீங்கள் சொல்வது உண்மை என்று நம்பும் இஸ்லாமியர்களும் செய்துள்ளீர்கள். 

இனி இதனை திருத்திக்கொள்வீர்களோ அல்லது அப்படியே இருந்துவிடுவீர்களோ அது உங்கள் விருப்பம். சொல்லவேண்டியதை சொல்லிவிட்டேன். இனி ஏதாவது எழுதும் போது, சிறிது ஆராய்ந்து எழுதினால் நல்லது. 

ஜியா அவர்களே, "எலோஹிமுக்கு" அல்ல, "எல்லுக்கு" அல்ல, "எலோஹ்விற்கு" அல்ல, "யேகோவா" விற்கு சித்தமானால் உங்களின் அல்லேலூயா கட்டுரைக்கு என்னுடைய இரண்டாம் பாக மறுப்பை அடுத்தபடியாக தருவேன். 

இக்கட்டுரைக்கு உதவிய கட்டுரைகள்:

The Name of God in the Bible and the Quran 

1) Part One: Names and Titles 

2) Part Two: The Name of Allah 

3) Part Three: Allah the Oak? 

4) One Last Note

மூலம்: http://isakoran.blogspot.in/2011/02/answering-ziya_27.html

ஜியாவிற்கு கொடுத்த இதர பதில்கள்

உமரின் இதர கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள்