இந்திய ஆன்மீகம் அல்லது இந்துயிஸம் பற்றிய கட்டுரைகள்

கிறிஸ்தவம் பற்றி பலர் கேள்வி கேட்கிறார்கள், விமர்சிக்கிறார்கள். இந்த பக்கத்தில் என் விமர்சனங்களயும் கருத்துக்களையும், பதில்களையும் பதிக்கவுள்ளேன்

  1. முருகனை சுப்ரமணியனாக்கிய ஆரியர்கள், இயேசுவை ஈஸாவாக்கிய அரேபியர்கள் - ஓர் சிறிய ஒப்பீடு (கந்த சஷ்டி கவசம் பற்றிய சர்ச்சை விமர்சனத்துடன்)

 

உமரின் கட்டுரைகள் பக்கம்