இஸ்லாமின் இப்லீஸும் கிறிஸ்தவத்தின் சாத்தானும்

(பைபிளின் தேவனும், குர்‍ஆனின் அல்லாஹ்வும் எப்படி வெவ்வேறானவர்களோ, அதே போல, பைபிளில் வரும் சாத்தானும், குர்‍ஆனில் வரும் இப்லீஸும் வெவ்வேறானவர்கள்)

  1. இஸ்லாமின் இப்லீஸும் கிறிஸ்தவத்தின் சாத்தானும் - பாகம் 1 : அறிமுகம்
  2. இஸ்லாமின் இப்லீஸும் கிறிஸ்தவத்தின் சாத்தானும் – பாகம் 2: இப்லீஸ் நெருப்பினால் படைக்கப்பட்டானா?

உமரின் இதர கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள்