சகோ. வெங்கடேசன் அவர்கள் 2021 & 2022ம் ஆண்டுகளில் ரமலான் மாதத்தில் வெளியிட்ட 'ரமலான் மாத சிறப்பு வீடியோக்கள் 30'

2022 ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நாள் 1: இறைவனின் சாயலில் மனிதன்||ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 1

நாள் 2: ஆதி மனிதன் பெயர் வைத்தான்||ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 2

நாள் 3: வழி காட்டிய இறைவன்||ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 3

நாள் 4: குர்ஆனை ஏன் ஒப்பிடவேண்டும்? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 4

நாள் 5: முழு மனுகுலத்தை வெளியேற்றிய இறைவன்|| ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 5

நாள் 6: மூசாவை தோற்கடித்த ஆதம்? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 6

நாள் 7: உலக மக்களிடம் உறுதி மொழி வாங்கியது எப்படி? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 7

நாள் 8: கடுமையான கோபத்தில் கடவுள் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 8

நாள் 9: மனித இரத்த நாளங்களில் ஷைத்தான்|| ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 9

நாள் 10: பேராசை கொண்ட மனிதன். || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 10

நாள் 11: கணவனை ஏமாற்ற காரணமான ஹவ்வா || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி Day 11

நாள் 12: ஆதமின் மகனின் கொடூர அரக்கதனம் || ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 12

நாள் 13: மக்களின் பிரதிநிதி யார்? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 13

நாள் 14: நபிமார்களை கொலை செய்த யூத சமுதாயம் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 14

நாள் 15: மதுபானம் தெரிவு செய்தால் வழிகேடு...|| ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 15

நாள் 16: நரக நெருப்பில் இருந்து விடுபட பிணை தொகை || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 16

நாள் 17: பாவத்தால் அழிக்கப்பட்ட நகரங்கள்.. || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 17

நாள் 18: ஒருவர் பாவத்தை இன்னொரு பாவ மனிதர் சுமக்க முடியாது || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் 18

நாள் 19: இப்ராஹிமுக்கு நெருப்பு மூட்டிய பல்லிகள் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் 19

நாள் 20: முஸ்லீம்களின் மீட்பர்கள் யூத, கிறிஸ்தவர்களா? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 20

நாள் 21: அனைத்து மனிதர்களும் பாவம் செய்ய கூடியவர்கள் தான் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 21

நாள் 22: தவ்ராத்தை தவறாக புரிந்த மூசா ? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 22

நாள் 23: இன்றுவரை சாபத்தை சுமக்கும் யூத சமுதாயம்..|| ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 23

நாள் 24: ஆதமை காப்பாற்ற அல்லாஹ்வின் வசனத்தை மறுக்கலாமா? || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 24

நாள் 25: படைப்பிலேயே பெலவீனமாக உள்ள மனிதன் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 25

நாள் 26: சொர்க்கத்தின் நன்மைகளை இழக்க செய்த ஆதம் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 26

நாள் 27: முஹம்மது அவர்கள் இதயத்தில் இருந்த ஷைத்தானின் பங்கு || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 27

நாள் 28: இறைமறுப்பாளர்களாக படைக்கப்படும் மனிதர்கள் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 28

நாள் 29: அறிவியலும் ஆதமின் விழ்ச்சியும் || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 29

நாள் 30: ஆதமின் உதாரணம் ஈஸாவின் உவமையும் ||| ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 30

நாள் 31: மனுகுலத்தின் வீழ்ச்சி ஆதம்! உயிர்மீட்சி இயேசு கிறிஸ்து!!! || ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் Day 31

2021 ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நாள் 1: முஸ்லிம்களுக்கான இயேசு | Jesus for Muslims

நாள் 2: அவ்வல்,ஆஹிர் - மாலிக் இயேசு | Beginning and Ending - Jesus Christ

நாள் 3: இயேசு கலிமத்துல்லாவா? | Allah and the Word 

நாள் 4: இயேசுவே சத்தியம்-அல் ஹக் | Jesus is the Truth

நாள் 5: இயேசு அடிமையா? | Is Jesus a slave?

நாள் 6: ஆதாமும் இயேசுவும் | Adam and Jesus

நாள் 7: இயேசுவே உலகத்தின் வெளிச்சம் | Jesus is the Light of the World

நாள் 8: யஹ்யா செய்த பணி என்ன? | What work did Yahya do?

நாள் 9: கியாமத் நாளின் அதிபதி யார்? | the Lord of the Day of Judgment?

நாள் 10: இயேசு இஸ்ரவேலின் நபி மட்டுமா? | Jesus the only prophet to Israel?

நாள் 11: அஸ் ஸலாம் | As salaam

நாள் 12: அல்லாஹ்வுக்கு மகன் இருந்தால் தொழ வேண்டுமா? | If Allah has a Son, should we worship him?

நாள் 13: பாவம் இல்லாத பரிசுத்த மகன் | Sinless Holy Son

நாள் 14: இயேசுவின் (ஈஸாவின்) சீடர்கள் வெற்றியாளர்களா? | Allah made Jesus' Disciples prevail against their enemies

நாள் 15: அல்லாஹ் நோயுற்று இருந்தாரா? |  Did Allah was Sick? 

நாள் 16: அடித்து தோய்க்கப்பட்ட நபி யார்?? | The Prophet - who was beaten-up harshly?

நாள் 17: ஒருவர் சுமையை இன்னொருவர் சுமக்க முடியுமா? | Does one person take the burden of other?

நாள் 18: தண்டனை கொடுக்காத தகப்பன் அல்லாஹ்வா? | Does Allah, the Father who does not punish?

நாள் 19: அல்லாஹ்வின் மகன் உஸைர் | Does Ezra the son of Allah?

நாள் 20: அல்லாஹ் சொல்லும் நஸராக்கள் யார்? | Who are those Nazarenes that Allah mention?

நாள் 21: அஸ்ஸாமு அலைக்கும் - மரணம் உண்டாகட்டும் | Assaamu Alaikum - Death be upon you!

நாள் 22: வேதம் கறைபடுத்தப்பட்டு உள்ளதா? | Do Bible corrupted?

நாள் 23: யார் அந்த சீடர்கள்? | Who are those disciples?

நாள் 24: அனைத்து நபிமார்களின் தந்தை யார்? | Who is the father of all Prophets?

நாள் 25: ஆறு வயது மணப்பெண்ணும் - அல்லாஹ்வின் கனவும்! | Six years baby and the dream of Allah!

நாள் 26: நபிக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்கிய அல்லாஹ் | Prophet who received special privileges from Allah!

நாள் 27: அறிவு குறைவாக படைக்கப்பட்ட பெண்கள் | Women created with less knowledge/wisdom!

நாள் 28: அல்லாஹ்வின் சொர்க கண்ணழகிகள் | Allah's Heavenly beauties

நாள் 29: மருமகளை திருமணம் செய்ய அல்லாஹ் இறக்கிய சட்டம் | Allah's command to marry daughter-in-laws

நாள் 30: குழந்தைகளை நரகத்திற்காக படைக்கும் இறைவன் | Allah who creates children for Hell


சகோ. சகோதரரின் கட்டுரைகள் பக்கம்