இஸ்லாமிய அகராதி > ஓ வார்த்தைகள்

ஓமெகா (Omega)

கிரேக்க மொழியின் கடைசி எழுத்து ”ஓமெகா” ஆகும்.  கிரேக்க மொழியின் முதல் எழுத்தாகிய “அல்பா” பற்றி அறிய இங்கு சொடுக்கவும்.