சகோ. ஜெர்ரி தாம்ஸ் அவர்களின் விடியோக்கள்

எண்
தலைப்பு
மொழி(கள்)
1
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 1
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 1
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 1
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
2
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 2
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 2
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 2
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
3
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 3
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 3
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 3
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
4
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 4
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 4
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 4
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
5
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 5
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 5
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 5
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
6
ఖురాన్ మరియు బైబిల్ - ఏది నిజ దైవ గ్రంధం - 6
குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள் - இவைகளில் இறைவார்த்தை எது - பாகம் 6
The Quran and The Bible - Which is God's word? - Part 6
English and Telugu
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
7
Niche of Truth Refuted, Islam is Paganism, Christianity is Monotheism - Jerry Thomas
Malayalam மலையாளம்
8
Islam & Bible - SAKSHI Program - Jerry Thomas - Kaithiri.Com
Malayalam மலையாளம்
9
TRINITY - TAMIL & MALAYALAM CHRISTIANS ANSWERING ISLAM திரியேகமும்,தெய்வீகமும் - JERRY THOMAS
Tamil and Malayalam தமிழ் மலையாளம்
10
Malayalam: Lord Jesus and Bible: MM Akbar Refuted, By Jerry Thomas and Pastor K O Thomas
Malayalam மலையாளம்
11
Part 1 of 2 - Refuting Dr. Zakir Naik - Holy Bible in the light of Science (Jerry Thomas and Narendra Sahu)
English ஆங்கிலம் 
12
Part 2 of 2 - Refuting Dr. Zakir Naik - Quran in the light of Science (Jerry Thomas and Narendra Sahu)
English ஆங்கிலம் 

மறுப்பு வீடியோக்களின் பக்கத்திற்கு செல்ல சொடுக்கவும்