“İsa insandı, Tanrı olamaz” argümanındaki yanlış anlama

İslâm ve Hristiyan görüşü arasında en büyük uçurumlardan biri olan şey, İsa’nın Tanrılığıdır. Genellikle Mesih’in Tanrılığına karşı argüman sunarken, Hristiyan olmayan kişiler, Kutsal Kitap ayetlerini bir yana itiyorlar. Bunun böyle olması üzücüdür, çünkü insanlar gerçeği bilmemekte ısrarlılar.

Mesih’in Tanrılığına inanılmamasının sebeplerinden biri de, başlıkta yazdığı gibi, “o insandı, Tanrı olamaz” argümanıdır. Aslında bakacak olursak, bu argüman geçersizdir çünkü İncil İsa’nın insan olmadığını söylemiyor. Kilise tarihini inceleyecek olursak, ilk sapkınlıklardan biri, İsa’nın bir insan olduğuna inanmamaktı. Bugün ise, 21. yüzyılda, tam tersine yani İsa’nın Tanrılığına saldırılar devam ediyor. Hem eski dönemde hem de yeni dönemde insanların akılları karışıyor. Bu da, Kutsal Kitap’ı gerçekten bilmek amacıyla oturup incelememekten kaynaklanıyor.

“İsa bir insandı, Tanrı olamaz” derken büyük bir yanlış anlama gözler önüne seriliyor. Hristiyanlar, İsa insan değil derler mi? Hayır. İsa insandır, ancak insan bedeni almış Tanrı’nın ta kendisidir. Hristiyanlar olarak, İsa’nın gerçekten bir insan olduğuna inanıyoruz, bu inkâr edilemez. Örneğin İncil’de yer alan bu ayet bu konuya tam açıklık getiriyor:

 “Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.” (Filipililer 2:7).

Mesih, insan biçimini aldı. Ancak insan biçiminde olması, O’nun Tanrılığını etkilememektedir. O tam bir insan ve tam Tanrı’ydı. Koloseliler 2:9 bize şunu söylüyor: “Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.” Yuhanna bölümünün başlarında olan ayetler de bu duruma tam bir açılık getiriyor: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı... Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:1, 14).

Mesih’in insanlığı kesin bir gerçektir. Ancak ayetlerin bir kısmını (insan olduğunu söyleyen kısmını) alıp, Tanrılığını kesin ve net bir biçimde sunan ayetleri bir kenara itmek adilce değildir. Gerçeği bilmek ve öğretmek isteyen kişi öyle yapmamalıdır. Hristiyanlar’a, “İsa insandı” demekle Mesih’in Tanrı olmadığını kanıtlayamaz hiçkimse. Çünkü O, kendisinin kim olduğunu, kendisinin Tanrı olduğunu açık bir biçimde bildirmiştir. Mesih insan bedeni almış Tanrı’dır!

Chosen for Christ