İsa Herşeyi (Son Günü ve Saati) Biliyor muydu?

Kutsal Kitap ‘’Bilmek ‘’ kelimesini farklı şekillerde kullanmaktadır. Bazen bu kelime ‘’ilan etmek’’, ’’açıklamak’’, ya da ‘’ bilinir hale getirmek’’  anlamlarına gelebilir. Aynı zaman da özel ya da kişisel bir şekilde bilmek anlamına da gelebilir. Korintlilere ilk mektubunda, Aziz Pavlus Korintlilere, onalrı ziyareti boyunca ‘’ İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım’’ (1.korintliler 2:2) demiştir. Yaratılış kitabı İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban olarak sunacağı hikayeden bahseder (Yaratılış 22:1-19). Bu hikayede Rabbin meleği İbrahim’e ‘’ Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım’’ dedi (Yaratılış 22:12).

Bu kelimeleri İbrahim’in Tanrı korkusunun bilinir hale geldi diye yorumlamak ya da çevirmek mümkündür. Denenmenin amacı İbrahimin Tanrı korkusunun ne denli  çok ve özel olduğunun bilinmesi  içindi ve bu İbrahimin ne denli bir Tanrı korkusuna sahip olduğunu öğrendiğini söylemek mantıklıdır. Tanrı bu şeyleri biliyordu çünkü bunlar onun işleri idi ve o bunların olmasına imkan verdi. Böylece Tanrı İbrahim’in bu sınavı başarıyla gerçekleştirmesini mümkün kılmasıyla onun Tanrı korkusunu biliyordu.  İbrahim’in bu sınavı başarıyla gerçekleştirmesini mümkün kılmasıyla, Tanrı İbrahim’in Tanrı korkusunun ne kadar olduğunun bilinmesine olanak sağladı.

İsa Mesih  Matta 24:36’da ve Markos 13:32’de bu anlamda ‘’Bilmek’’ kelimesini kullanıyordu. (St Augustine, ON THE TRINITY, Book 1, Chapter 12; online edition) (St Thomas Aquinas, SUMMA THEOLOGICA, 3rd Part, Question 10, Article 2, Reply to Objection 1, online edition)

Öz insan doğası kesinlikle yargı gününün ne zaman olacağı ile ilgili bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, hiç kimse o gün ve saati bilmez derken, İsa onun öğrencilerini, yargı gününün ne zaman olacağına dair hesaplamaya ve onların bu tahminlerini insanlara beyan etme girişmelerine  karşı onları uyarıyor.

Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. "Bunun için size, 'İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. 'Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlu'nun* gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır... Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. "Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz'in geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez.  Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. (Matta 24:23-27,42-44 ayrıca Markos 13:21-23, 32-37)

 

Melekler yargı gününün zamanı konusunda bilgiye sahip olabilir ya da olmayabilirler. Her iki şekilde İsa Mesih meleklerin yargı gününü insalığa açıklama konusunda izinleri olmadığından bahseder. Tüm iyi melekler bu kısıtlama konusunda sadıktırlar çünkü onlar mükemmel bir şekilde Tanrı’ya itaat ederler. Bu yüzden, herhangi bir melek insanoğluna Yargı gününün zamanı hakkında konuşursa, o melek düşmüş meleklerden olmalıdır(Bunlar ayrıca kötü ruh ya da Cinler olarak bilinirler). Böyle bir melek kesinlikle önemsenmemeli ve yaşamlarınıza girmesine izin verilmemelidir.

İsa Mesih kesinlikle Yargı gününün zamanını, gününü ve saatini biliyordu. Kutsal Kitap bize der ki herşey İsa Mesih yani Tanrı’nın sözü  aracılığıyla yaratıldı (Yuhanna 1:1-3,14-18; Koloseliler 1:15-17; İbraniler 1:1-2). Bu da Yargı gününü de içeren tüm zamanların İsa Mesih aracılığı ile yaratıldığı anlamına gelir. Kutsal Kitap ayrıca bizlere İsa Mesih’intüm insanları yargılayacak kişi olduğundan bahseder ( Matta 25:31-46; Yuhanna 5:22,27-29; Elçilerin İşleri 17:31). Yargı günü İsa Mesih tarafından yaratıldığı için ve İsa Mesih o günde insanları yargılayacağı için, İsa Mesih’in Yargı gününün olacağı zamaanın  eşsiz bilgisine sahip olduğunu söylemek akla yatkın ve mantıklıdır. (St Thomas Aquinas, SUMMA THEOLOGICA, 3rd Part, Question 10, Article 2, Reply to Objection 1)

Matta 24:36 ve Markos 13:32’de, İsa Mesih öğrencilerine Yargı gününün zamanını açıklamanın kendi görevinin bir parçası olmadığını söyler. Böyle yapmakla, İsa Mesih öğrencilerini ve bizleri, Yargı gününün olacağı zamanı sormamamız konusunda ikna eder. İsa bunu yukarıda benim de kısaca açıkladığım gibi bu konuya aşina olan öğrencilerinin ve Kutsal Kitabı iyi bilen kişiler tarafından anlaşılabilinecek bir konuşma tavrını kullanarak onlara bunu izah eder. Dirilişinden sonra, İsa öğrencilerine, '' Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok" demektedir  (Archbishop Michael Sheehan, Apologetics and Catholic Doctrine, A new edition revised by Fr Peter Joseph, The Saint Austin Press, London, 2001, pp. 384-385)

Baba Yargı gününün bilgisine sahiptir çünkü O Tanrıdır ve bu nedenle mükemmel bilgiye sahiptir (Yuhanna 17:1-3). Baba Tanrının bunu bildiği veya açıkladığı söylenir çünkü o herzaman bunu Oğul’a açıklar, çünkü Baba Tanrı, Oğul’a Tanrı’nın doluluğunu verir (Yuhanna 3:35; 5:22, 27; 10:29; 16:15; Koloseliler 1:19). Benunla birlikte, Baba Tanrı insan bedeni almadı ve Elçilerin arasında durmuyordu. Bu yüzden, İsa’nın yaptığı gibi Yargı gününün sorulmasına karşı elçileri uyarması da gerekmedi.

Matta 24:36 ve Markos 13:32’de, İsa Mesih kendisini Oğul olarak adlandırır ve Tanrı’dan Babası olarak bahseder ve kendisini Baba Tanrı ile melekler arasında tüm insanlığın çok üzerinde bir konumda listeler. İslam İsa Mesih’in Tanrı Oğlu olduğuna inanmaz ve Tanrı’dan Baba olarak söz etmez( Kuran 4:171, 19:34-35, 88-93 ve 112:1-4). Bu sebepten dolayı, Bu Kutsal Kitap ayetleri bu konuda Hristiyanlığı desteklerken İslamiyetin karşısındadır. Gerçek şu ki İsa Mesih kendisini, en azından Tanrı’nın değil ama meleklerin üzerinde ki kendi İlahlığını ima ettiği hiyerarşide, meleklerin ve İnsanların üzerinde bir konuma yerleştirmiştir. Burada söylediğim şeyler Müslüman makalelerinde kullanılan başka Kutsal Kitap ayetlerine başvurmaktadır.Bence müslümanlar kendi argümanlarında kullandıkları Kutsal Kitap ayetlerini öğretmeden ve onları dolaylı şekilde kullanmadan önce herşeyi iyice düşünüp taşınmalılardır.1

Dipnotlar

1  Bu yazı  http://answering-islam.org/Wales/really_god.htm  adlı linkteki ‘’A Response to a Muslim Article titled is Jesus Really God?’’ adlı makaleden türkçeye çevrilmiştir.